تمام جایگاه‌ها در انتخابات شورای شهر فریدونکنار ابقا شد/میرمرادی رئیس ماند

 

تمام جایگاه‌ها در انتخابات شورای شهر فریدونکنار با بیشترین اتفاق آرا ابقا شدند و میرمرادی رئیس و رحمان‌زاده نائب رئیس شورای شهر فریدونکنار باقی ماندند.

 سیدحسین میرمرادی با اکثریت آرا با هفت رای رئیس، محمدعلی رحمان‌زاده با اکثریت آرا با هفت رای نائب رئیس، مهدی آزادی‌کناری با اکثریت آرا با هفت رای منشی، سیدجواد قاسمی با اکثریت اتفاق آرا با هفت رای عضو کمیسیون ماده 100 اول، حبیب دیلمی با هفت رای عضو کمیسیون ماده 100 دوم، سیدهادی میرانی‌کناری با هفت رای کمیسیون توافقات، سیده نازبانو عزیزی کناری با هفت رای کمیسیون تقسیط و همچنین رحمان‌زاده به عنوان ناظر شورا در کمیسیون معاملات حضور خواهند داشت.

/ 0 نظر / 80 بازدید