توسعه صنعت توریسم ورزشی در بابلسر و فریدونکنار به قلم دکتر قلی پور

 037517-00-53_n.jpg

دکتر رحمت اله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کاندیدای هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار طی مقاله ای در هفته نامه کشوری پیک سبز با عنوان «توجه به توریسم ورزشی یک ضرورت توسعه ای در استان» به نقش این صنعت درآمد زای نوپا به عنوان یکی از قابلیتهای بالقوه منطقه بابلسر و فریدونکنار پرداخته است.

leftbar.jpgدر این مقاله آمده است:صنعت توریسم امروزه یکی از رشته های خدماتی است که عامل ایجاد فرصت و اشتغال در جوامع مختلف به شمار آمده و موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی می گردد. امروزه کشورهای مختلف دنیا با برخورداری از مزیت های گردشگری، اعم از تاریخی، طبیعی و ... سرمایه گذاری زیادی در توسعه این صنعت نوظهور نموده اند و با برخورداری از آثار باستانی و تفریحی توانسته اند درآمدهای میلیاردی از این راه کسب نمایند که به عنوان نمونه می توان به کشورهایی چون مصر، ترکیه و امارات اشاره نمود.

کشور ایران نیز با برخورداری از مزیت نسبی در صنعت توریسم با برنامه ریزی می تواند به عنوان یک عامل جایگزین و تعیین کننده(منابع طبیعی) از این فرصت درآمدزا استفاده نماید. در این بین استان مازندران با قابلیت ها و جاذبه های گردشگری، نقش ممتازی در جذب گردشگر و درآمد می تواند ایفاء کند.

یکی از روشهای استفاده بهینه از این فرصت، برقراری ارتباط بین ورزش و توریسم است که می تواند موجبات توسعه را در منطقه فراهم نماید. زیرا با تقویت توریسم ورزشی، امکان افزایش شمار گردشگران در منطقه فراهم شده و این مهم سبب بهبود و شکوفایی صنعت توریسم و در نهایت افزایش درآمد دست اندرکاران در منطقه به ویژه در شهرهای ساحلی مانند بابلسر و فریدونکنار می شود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 4 بازدید