نخستین کشتی تجاری در بندر فریدونکنار پهلو گرفت

نخستین کشتی تجاری در بندر خصوصی فریدونکنار بعد از استقرار گمرک پهلو گرفت.

به گزارش مهر استقرار گمرک از مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران بود و کشتی تجاری که از بندر آستاراخان با دو هزار و ۶٠٠ تن بار غلات حرکت کرده بود در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری مجدد شد.

پهلوگیری زود هنگام محموله های سوختی کشور ترکمنستان برای ترانزیت در داخل کشور نیز بزودی انجام خواهد شد. شرکت راهبران بندر فریدونکنار که سرمایه گذار خصوصی این بندر است، بنا به تعهدات، احداث سیلو و آماده سازی محوطه بندر را به زودی اجرایی خواهد کرد.

بندر چند منظوره فریدونکنار دارای سه اسکله پهلوگیری کشتی های پنج هزار تنی است و نخستین بندر در کشور است که در راستای اجرایی شدن اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
روابط عمومی بندر فریدونکنار

در پی تکمیل مراحل اجرائی و بهره برداری از طرح توسعه بندر فریدونکنار، برای اولین بار در تاریخ 6/11/1387 نخستین کشتی غلات در این بندر پهلو گرفت. کشتی گلد کیف از نوع فله بر با ظرفیت 4000 تن و با محموله جو به میزان 2600 تن و با آبخور 4/3 متر پس از پهلو گیری در اسکله بندر فریدونکنار عملیات تخلیه خود را آغاز نمود.قابل ذکر است این بندر با درفت 6 متر آماده پهلو گیری شناورها تا ظرفیت 7000 تن نیز می باشد.-