پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان برای بیش از هزار فریدونکناری

1200 فریدونکناری برای کارت الکترونیکی مرزنشینان ثبت نام کردند.   سرپرست اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان فریدونکنار گفت: تجارت مرزنشینان از سال آینده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید