حمایت از دکتر قلی پور و آینده ای روشن

مدتی است تعدادی از دوستان و نزدیکان بر ما خورده گرفته و جانبداری از یک کاندیدای خاص را خارج از رسالت اطلاع رسانی بی طرفانه برای منطقه دانسته و معتقدند می بایست خبرها و نظرهای کلیه کاندیداها انعکاس داده شود.

در پاسخ به این عزیزان باید گفت: شفافیت در اعلام مواضع از اصول اولیه دموکراسی و تقویت کننده احزاب و گروهها است و این شفاف سازی خود زمینه ساز جلوگیری از سوء استفاده ها و نهایتاً کارکرد صحیح هر سیستم و مجموعه ایست.

برخورداری از آزادی عمل در تفکرات به عنوان پایه های استقلال و آزادی و موجب سوق دهی افراد به انتخاب اصلح می گردد. این انتخاب که بسته به طرز نگرش، عقاید و آگاهی افراد شکل می گیرد، موجب استحکام اصل جمهوریت و در دیدگاه ما اسلامیت شده و بدیهی است که افراط و تفریط گرایی در این عرصه، مرگ زودرس را به دنبال خواهد داشت.Gholipour-0016[1]1197149845.jpeg

در این راه تلاش برای افزایش آگاهی افراد هر جامعه جهت کمک به شناخت بیشتر و در نهایت برگزیدن گزینه درست؛ خود قدمی بس گران و باارزش است حال اگر این مقصود، در کنار خود هدفی بزرگتر که همان ایجاد اتحاد و وفاق عمومی است را در بر داشته باشد، بسیار دلچسب تر خواهد بود که نگارنده نیز در این راه گام برداشته و امیدوار است با موفقیت در این مسیر خطیر، موجب ایجاد دستاوردی بزرگ برای مردم منطقه گردد.

لذا به طور شفاف و علنی حمایت قاطع خود را از دکتر رحمت اله قلی پور اعلام نموده و ایشان را از هر جهت شایسته کسب کرسی سبز مجلس می دانیم و بر این عقیده می باشیم که این انتخاب قطع به یقین، در بردارندۀ دستاوردها و خدمات شایان در آینده ای نزدیک برای منطقه خواهد بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید