تنها درنای طبیعی سیبری به تالاب های فریدونکنار بازگشت

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: تنها درنای سیبری طبیعی به تالاب های بین المللی فریدونکنار بازگشت اما خبری از درنای پرورش یافته در دست نیست.

علی اشرفی پور در گفت و گو با ایسنا گفت: در سال گذشته برای حفظ و نگهداری نژاد درنای سیبری یک قطعه از درنا پرورش یافته را که با همکاری سازمان های بین المللی و بنیاد حمایت از درنای سیبری برای همزیستی با درنای طبیعی رها سازی کردیم.

وی ادامه داد:این درنا بعد از حدود 2 ماه همزیستی با درنای وحشی برای مسیر برگشت مهاجرت به سمت سیبری پرواز کرده اند که تا به امروز خبری از بازگشت درنای پرورش یافته در دست نداریم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران خاطر نشان کرد: کارشناسان معتقدند که درناها و عموماً پرنده های پرورش یافته شاید نتوانند مانند پرنده های طبیعی و وحشی مسیر و کریدور پروازی را پیدا کنند و به سلامت نسبت به جابجائی زیست گاه خود اقدام کنند.

اشرفی پور با اشاره به اینکه این پروژه در حال بررسی و تحقیق است از حضور غاز های وحشی پانزده روز زودتر از زمان مد نظر به تالاب های فریدونکنار خبر داد و افزود: در آخرین پایش زیست محیطی که اخیراً انجام دادیم پیش بینی می کنیم دو میلیون قطعه پرنده وحشی به دو هزار آب بندان و مناطق تالابی و با تلاقی مازندران وارد شوند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
محسن خبازی کناری

از شنیدن خبر بازگشت درنا خیلی خوشحال شدم امیدوارم جفت پرورش یافته اون هم زودتر برگرده! بهرحال نام درنا مساوی شده با نام فریدونکنار و باید زنده بمونه[چشمک]