اتحاد، در راستای خواستۀ مردم

سلام دوستان؛

همچنانکه می دانید در آستانۀ هشتمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم. انتخاباتی که برای مردم منطقه از تمامی انتخاباتی که در کشور برگزار می گردد با اهمیت تر است. اهمیت بدان دلیل که رقابت نزدیک محلی موجود در آن برای مردم بسیار ملموس تر از سایر انتخابات است و نتیجۀ آن به طور مستقیم در سرنوشت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه موثر است.

این شرایط خود دلیل محکمی بوده است تا حساسیت آحاد مردم، مسئولان و دلسوزان شهری را درخصوص رایزنی برای تعیین و انتخاب فردی مناسب را توجیه کند. حساسیتی که از سال گذشته آغاز و تا انتخاب آقای دکتر رحمت اله قلی پور به عنوان فردی شایسته در ابتدای سال جاری به نتیجه رسید. لذا احترام به این اتحاد نظر و همبستگی اجتماعی امری است غیرقابل انکار.

اما در روی دیگر سکه، با حضور ناگهانی دکتر روحی برای شرکت در انتخابات مواجه گردیدیم. آنچه که در اینجا به عنوان نکته قابل تامل مطرح است شخصیت قابل احترام ایشان است. شخصیتی که بدون هیچگونه اغراق و زیاده گویی در حال حاضر مورد وثوق و مقبول کلیه دوستداران و دلسوزان منطقه می باشد. مقبولیتی که با احترام به آراء و افکار عمومی مردم منطقه و توجه به درخواست و اجماع آنان دوصد چندان خواهد شد. چراکه در اوج بودن و ماندن دری است گران بها که به هر کس ندهندش.

01.jpg

 لذا توقع و انتظار همگان از دکتر روحی آن است که ضمن غنیمت شمردن این فرصت و جهت کمک به مردم، با انصراف خود زمینه را برای پیروزی در انتخابات به نفع کاندیدای مورد وثوق این دوره فراهم نماید. و لو اینکه پافشاری بر ماندن در صحنۀ انتخابات و دودستگی در آراء که پیروزی محتمل رقباء و شکست در انتخابات را به دنبال خواهد داشت، سبب سرخوردگی مردم گردیده و جبران آن غیرممکن خواهد بود.

تا آنجا که از نظرسنجی ها در حوزۀ انتخابیه فریدونکنار و بابلسر نیز مشخص گردیده، مقبولیت رقبایی چون آقای نجف نژاد بسیار کمتر از دیگر عزیزانی است که ثبت نام نموده اند و لذا حیف است که اقبال عمومی مردم این منطقه با تقسیم آراء، متحقق نگردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید