تعیین میزان عمر

اگر می خواهید بدانید تا چه زمانی زنده اید و عمرتان چقدر است به این سایتمراجعه کنید و با تکمیل اطلاعات خواسته شده در آن، از زمان باقیمانده از عمرتان باخبر شوید.

راهنمای پاسخ به سوالات:

 Gender
جنسیت

Date of Birth
تاریخ تولد_حتما دقیق بنویسید

Place of birth / life spent more than 75%
قاره ای که بیش از 75% عمرتان رو اونجا گذراندید.

What is your Tobacco exposure?
مصرف تنباکو شما چطور است؟

How often do you consume alcohol?
هرچند وقت مشروبات الکلی مصرف می کنید؟

Do you engage in unprotected *** with different partners?
ایا رابطه جنسی بدون محافظ با شریکهای مختلفی دارید؟

Do you share needles during drug usage?
آیا سوزن(منظور سوزن سرنگ است)را برای استفاده مواد مخدر به صورت مشترک با کس دیگری استفاده می کنید؟

How often do you Brush/Floss your Teeth?
هرچند وقت دندانهایتان را مسواک می زنید؟

How much time do you spend in the Sun?
چه مقدار زیر نور خورشید می گذرانید؟

How often do you Exercise?
هرچند وقت ورزش می کنید؟

Are you over your Physicians' Recommended Weight?
آیا وزنتان از مقدار درست بیشتر است؟

Did you undergo any major Medical treatment/ Surgery in the last one year ?
آیا عمل جراحی داشتید در سال گذشته؟

How often do you eat Processed Meat?
هرچند وقت فراورده گوشتی مصرف می کنید؟

How often do you use Butter and Cream?
هرچند وقت روغن و کره مصرف می کنید؟

When you eat Fish**** Poultry and Meat**** how is it cooked?
هروقت شما ماهی ****مرغ و گوشت میل میکنید ****آنها چگونه پخته شده اند؟

What percentage of your Diet is Non-vegetarian food?
چند درصد رژیم غذایی شما غیر گیاهی است؟

How much Coffee do you drink a day?
روزی چه مقدار قهوه مینوشید؟

Do you take Aspirin once a day?
ایا یکبار در روز آسپرین مصرف می کنید؟

How often do you eat Fruits and Vegetables?
هر چند وقت سبزی و میوه می خورید؟

Do you take a Multi-Vitamin once a day?
ایا روزی یک مرتبه مولتی ویتامین مصرف می کنید؟

Are you exposed to Air Pollution?
ایا در معرض الودگی هوا هستید؟

Are you in a High risk area for Radon Exposure?
ایا در معرض پرتوهای رادیو اکتیو هستید?

Does Diabetes run in your immediate family?
ایا در خانواده تان دیابت دارید؟

If deceased**** how long did your Grandparents live?
اگر مرده اند****عمر پدر بزرگ و مادر بزرگتان چقدر طول کشیده؟

Do you visit your family on a regular basis?
ایا شما خانواده تان را به طور مرتب می بینید؟

How often do you find yourself stressed ?
هر چند وقت شما خودتان را در معرض استرس می بینید؟

Who you are?
شما کی هستید؟

-----------------------------------------------------------------------------

راهنمای معنای جوابها:

never هرگز
rarely به ندرت
very rarely خیلی به ندرت
often گاهی اوقات
very often غالبا
some times بعضی وقتها
until Intoxicated تا وقتی مست بشم.
i say no to drug من مواد مخدر مصرف نمی کنم
twice a day دوبار در روز
Moderate Amounts میزان متعادل
Quite a lot واقعا زیاد
under Weight زیر وزن
over Weight بالاتر از وزن
Well Done خوب درست شده
medium rare نیم پخته
َ above بالاتر
still alive هنوزدر قید حیات بودن
Pessimistic بدبین
Sadistic سادیسمی
Optimistic خوشبین 

منبع:rozaneh@yahoogroups.com
 

/ 0 نظر / 6 بازدید