اعتماد به یادگاران شهداء در عرصه انتخابات مجلس

کجائید ای شهیدان خدایی ...

به نام آنکه به یک چشم به هم زدن توان آفریدن و به یک چشم به هم زدن توان نابود کردن دارد.

گاهی در این اندیشه ام که اگر زمانی جنگ دیگری روی دهد کسی حاضر به مبارزه و مقابله با متجاوزان خواهد بود و به واقع آنانیکه در دورۀ دفاع مقدس جوانی و زندگی خود را گذاشتند و رفتند، چگونه توانستند جان خود را که عزیزترین ثمره وجودی انسان است، کنار گذارند و آن را برای هدفی دیگر که همانا دفاع از میهن و سرزمین است بی ارزش بدانند.

آیا براستی معنی عشق واقعی چیزی جز از خودگذشتگی، ایثار، فداکاری، تلاش برای بدست آوردن دل محبوب، غم دیدن، بی خوابی کشیدن و از همه مهمتر جان فشانی می تواند باشد.

خوشا به حال آنانیکه فکر و زبان از تفسیر رشادتها و دلیریهایشان قاصر است همانانیکه از مرزهای مادی گذشتند و به کرانۀ عشق لایزال رسیدند.

حال ماییم و امانتی به یادگار، امانتی که با خونهای سرخ هزاران غنچۀ نوشکفته، سربرافراشت و در این برهه که زمان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی است به یقین تنومندتر از گذشته خواهد شد.

در این گذار، اعتماد به یادگاران شهداء که با تلاش و پشتکار مثال زدنی در عرصۀ علمی، خود حماسه ای دیگر از ایمان و عشق به خدا را رقم زدند می تواند این جریان جاری عشق را تا سر منزل مقصود که همانا ایرانی آباد و آزاد است رهنمون گردد.

به یقین می دانیم که کلیه همشهریان عزیز علی الخصوص خانواده های معظم شهدای منطقه بابلسر و فریدونکنار به فرزندان و یادگاران عزیز شهید خود، بیشتر از سایرین اعتماد و اعتقاد دارند زیرا که معتقدیم صداقت، توانایی و دانایی رمز موفقیت و اعتلای دیارمان است.

/ 0 نظر / 4 بازدید