شعارهای انتخاباتی در تجمعات مردمی

همچنانکه پیش از این اشاره شد در این روزها و شبها تجمعات خیابانی در گوشه گوشۀ شهر دیده می شود که طرفداران رقباء به خصوص رقبای دو گروه اصلی یعنی حامیان مهندس موسوی و دکتر احمدی نژاد با شعارهای مختلف خود، به حمایت از کاندیدای مورد نظر خود می پردازند.

اشاره به شعارهای تجمعات اخیر خالی از لطف نیست.

شعارهای طرفداران آقای مهندس موسوی:

 

موسوی موسوی    حمایت حمایت

 

وای اگر موسوی               حکم جهادم دهد

 

یا حسین             میرحسین

 

ایول ایوله ای ول   موسوی یله ایول

 

اگه تقلب نشه                    موسوی اول میشه(احمدی پنجم میشه)

 

اگه تقلب بشه                    ایران جهنم میشه

 

احمدی حیا کن                   موسوی را رها کن           

 

احمدی کم میاره                 ناموس وسط میاره

 

یک هفته دو هفته               محمود حموم نرفته

 

دروغگو حیا کن                مملکت را رها کن

 

دولت سیب زمینی             نمی خوایم نمی خوایم

 

آزادی اندیشه                    بی موسوی نمیشه

 

رئیس جمهور ما                نخست وزیر امام

 

دولت سیب زمینی              چیزم براش زیاده

 

نصر من الله و فتح قریب     مرگ بر این دولت مردم فریب

 

فلسطین را رها کن             فکری برای ما کن

 

رای ما یک کلام   موسوی والسلام

 

احمدی بای بای     احمدی بای بای

 

دو دوتا   ده تا

 

شعارهای طرفداران آقای دکتر احمدی نژاد:

 

احمدی قهرمان      حامی مستضعفان

 

احمدی دلاور        پیرو خط رهبر

 

قربون اسمت یا حسین         سبز شده رنگ ریا

 

ایول ایوله ایول     احمدی یله ایول

 

توپ تانک حمایت دیگر اثر ندارد

 

احمد ما دزدگیره    دزدا را خوب میگیره

 

هاشمی موسوی     پیوندتان مبارک

 

سبز شده رنگ ریا                        احمدی بیا احمدی بیا

پول نفت گم شده              خرج بسیجی شده

 

عشقه عشقه عشقه              احمدی نژاد را عشقه

 

موسوی مناظره یادت نره

 

درود بر موسوی               رای ما احمدی

 

مرگ بر شاه        مرگ بر شاه        اکبر شاه

 

حی علی خیر العمل            احمدی نژاد مرد عمل

           

/ 0 نظر / 4 بازدید