ضرورت تسریع در روند توسعه در شهرستان فریدونکنار

توسعه، واژه و مفهومی است که در اذهان مردمان فهیم شهرمان گویی واژه ای بیگانه و ناآشناست. چرا که سالهاست منطقۀ فریدونکنار با وجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی همچون دریا و زمینهای حاصلخیز از کوچکترین توجهی بی نصیب بوده است و این درحالیست که با نگاهی سطحی و گذرا به شهرهای همجوار، عقب ماندگی های گریبانگیر شهرمان در ابعاد مختلف توسعه ای همچون توسعه شهری، توریستی، اجتماعی و فرهنگی که به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر در توسعه هستند را بعینه مشخص و مبرهن می سازد.

در این بین عدم توجه و رسیدگی لازم به چند طرح مصوب سالهای گذشته و تاخیر در بهره برداری از آنها، نه تنها زمینه توسعه در ابعاد مختلفش از جمله اشتغالزایی به عنوان نیاز انکارنشدنی منطقه را فراهم ننموده است که موجب سرخوردگی مردم و دلسردی آنان از رشد و بالندگی شهر شده است.

حال این سوال ساده مطرح است که چرا عدم توسعه یافتگی!؟

آیا واقعاً با وجود سواحل زیبای خزر، جلگه های حاصلخیز، تالاب های مهم و بین المللی و موقعیت بکر و بی نظیر توریستی (همچون شرایط شهرهای اطراف که از بعد توسعه گوی سبقت را از ما ربوده اند)، دلیل این توسعه نیافتگی چیست؟ آیا واقعاً نمی توان با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی شرایط بهره برداری بهینه را از این ثروتهای خدادادی فراهم نمود.

وقتی توسعه گردشگری در دل کویر و شهرهایی فاقد شرایط مناسب طبیعی صورت می گیرد، چرا   نمی بایست این اتفاق در مناطق مستعدی همچون شهر ساحلی فریدونکنار روی دهد.

برای عدم توسعه منطقه دلایل ریز و درشت فراوانی عنوان می شود که یکی از مهمترین آنرا عدم استقلال شهر فریدونکنار از نظر تقسیمات کشوری و در واقع بخش بودن آن بر می شمارند که سبب عدم تخصیص و توزیع عادلانه بودجه از سوی مرکزیت شهرستان شده است.

حال که به لطف الهی با شهرستان شدن فریدونکنار بارقه های امید در دل مردم منطقه ایجاد شده است امید است که مسئولین عزیز شهری علی الخصوص فرماندار محترم با بهره گیری از تمامی پتانسیل های حاضر در شهرستان فریدونکنار و استفاده از ظرفیتهای علمی و عملی موجود در خارج از منطقه از جمله پایتخت، زمینه شکل گیری و ساماندهی یک برنامه ریزی مدون را برای بالفعل نمودن کلیه ظرفیتهای بالقوه در منطقه فراهم نمایند.

چراکه معتقدیم بهره مندی از وجود پتانسیل ها و سرمایه های دست نخوردۀ پنهان و آشکار موجود در فریدونکنار، می تواند زمینه رشد، توسعه و بالندگی هر چه بیشتر در تمامی ابعاد فکری و فیزیکی از جمله صنعت مهم توریسم و گردشگری باشد که خود پایه گذار رشد اقتصادی فراتر و کاهش آمار نگران کننده بیکاری در شهر عزیزمان فریدونکنار باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
رامین ضربی کناری

عشق است فریدونکنار