تمام جایگاه‌ها در انتخابات شورای شهر فریدونکنار ابقا شد/میرمرادی رئیس ماند

  تمام جایگاه‌ها در انتخابات شورای شهر فریدونکنار با بیشترین اتفاق آرا ابقا شدند و میرمرادی رئیس و رحمان‌زاده نائب رئیس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
10 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
16 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
11 پست
شهریور 93
21 پست
مرداد 93
12 پست
تیر 93
33 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
15 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
12 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
18 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
15 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
15 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
14 پست
تیر 90
17 پست
خرداد 90
19 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
19 پست
آذر 89
16 پست
آبان 89
17 پست
مهر 89
23 پست
شهریور 89
14 پست
مرداد 89
25 پست
تیر 89
20 پست
خرداد 89
30 پست
اسفند 88
23 پست
بهمن 88
24 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
36 پست
آبان 88
42 پست
مهر 88
34 پست
شهریور 88
35 پست
مرداد 88
38 پست
تیر 88
43 پست
خرداد 88
19 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
11 پست
آذر 87
9 پست
آبان 87
15 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
5 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
9 پست
بهمن 86
22 پست
دی 86
16 پست
آذر 86
21 پست
آبان 86
15 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 85
1 پست