خزرنومه

مردم بابلسر و تصمیم گیری واقع گرایانه

 

شهر بابلسر از دیر باز به عنوان شهری دانشگاهی و فرهنگی در سطح استان مازندران به شمار می رفته است. این پیشینه فرهنگی با مردمی برخوردار از فرهنگی غنی، از این شهر به عنوان الگویی از توسعه پایدار با وجهه توریستی در سطح کشور ساخته است.

با این اوصاف همواره از مردم شهر بابلسر انتظار می رود با شناختی توام با تحقیق و مطالعه به دنبال انتخاب گزینه ای اصلح باشند و از انتخاب سنتی و به دور از فرایند تفکر و تعقل پرهیز کنند. چرا که غیر از این از مردم فهیم شهر بابلسر انتظار نمی رود.

در این شرایط و با توجه به فرصت باقیمانده تا هشتمین دوره انتخابات مجلس هشتم و با علم به حضور کاندیداهای حاضر در منطقه، پیش بینی ها از اقبال مردم این شهر به سمت چهره ای دانشگاهی است که بتواند با بینشی دانشگاهی ضمن درک شرایط منطقه، با ایجاد تعاملی دوسویه با مردم در جهت رفع مشکلات آنان و کمک به پیشرفت همه جانبه منطقه کوشا باشد.

هر چند در این بین هستند عده ای که بدلیل نداشتن جایگاهی در میان مردم شرایط را برای ابراز وجود خود مهیا می دانند و درصدد ضربه زدن به اعتبار و جایگاه والای مردم این شهر توریستی هستند که حساب آنان  همواره از حساب مردم بافرهنگ بابلسر جدا بوده و هست و خواهد بود.

حال این فرصت مهیا است تا مردم بابلسر در آزمونی ستودنی و با نگاهی به دور از هر گونه احساس و تبعیض، انتخابی در خور را برگزیده و با این انتخاب نشان دهند که تحلیل های موجود از منطقه و مردم این شهر صحیح و درست است چرا که اعتقاد بر این است که طلب همت از این مردم دانا داریم.      


پيام هاي ديگران () | ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته