خزرنومه

تعاونيهای مسکن ۹۹ ساله و مردم فريدونکنار

چندی پس از افزایش صد درصدی قیمت مسکن در اکثر شهرهای کشورمان دولت با طرحهای ضربتی درصدد کنترل این فزونی قیمت افسار گسیخته برآمد. از جمله این اقدامات می توان به طرح اجاره ۹۹ ساله زمین اشاره نمود که در آن دولت بر آن شد با اعلام شرایطی نسبت به ثبت نام از افرد متقاضی مسکن در قالب تعاونیهای مسکن اقدام نماید تا به نوعی بتواند ضمن جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها شوک وارده در این خصوص را خنثی نماید. حتی افرادی که عضو تعاونیهای مسکن نبوده اند می توانستند به طور شخصی و از طریق سایت وزارت تعاون و در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اما نکته جالب در این رهگذر اینجاست که این موضوع دستاویز فعالیت عده ای سودجو در شهرستان فریدونکنار قرار گرفته و آنان با سوء استفاده از بی اطلاعی مردم عزیز این منطقه و با تبلیغات وسیع اقدام به ثبت نام از مردم در ازاء دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به عنوان حق ثبت نام نموده اند در حالیکه ثبت نام کاملا رایگان می باشد.

با فرض اینکه این شرکتها در قالب فعالیت تعاونی و با نیت عضوگیری و دریافت حق عضویت این مبالغ را دریافت نموده باشند می بایست این موضوع را برای مردم روشن می نمودند تا مردم با آگاهی نسبت به این کار اقدام نمایند و لو اینکه طبق اخبار رسیده مردم فریدونکنار با این تفکر که حق ثبت نام این مبلغ بوده و با هزاران امید و آرزو برای خانه دار شدن اقدام به نام نویسی     کرده اند.

امید است که مسئولین محترم شهری در این خصوص تحقیقات مناسب و موثر انجام داده و نسبت به کشف حقیقت و مجازات متخلفین در صورت لزوم اقدام نمایند.

 


پيام هاي ديگران () | ۱٩ آبان ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته