خزرنومه

صيادان فريدونكناري به نفع قوها كنار كشيدند

به گزارش خبرنگار روزنامه «ايران»، صيادان فريدونكناري كه طبق سنت خود در زمان مهاجرت پرندگان با شيوه خاصي به شكار مي پرداختند، با ديدن قوها در تالاب بين المللي اين منطقه دام هاي هوايي خود را جمع كردند.
    مهندس رحمتي رئيس اداره محيط زيست فريدونكنار با بيان اين خبر افزود: شكارچياني كه در چند سال اخير صيد پرندگان را با دام هوايي انجام مي دادند، در اقدامي شايسته و قابل تحسين به دليل حضور قوهاي مهاجر در تالاب هاي بين المللي فريدونكنار و سوته و براي ايجاد آرامش اين پرندگان سفيد و دوست داشتني و همچنين به پيشنهاد محيط زيست شهرستان و به مناسبت هفته هواي پاك، دام هاي هوايي خود را جمع آوري كردند تا اين پيام آوران صلح، ناخواسته اسير دام نشوند.

 وي همچنين از همكاري صميمانه مردمان پاك دل با محيط زيست و اقدام بي نظير اين مردم تقدير و قدرداني كرد.

به نقل از وب لاگ: فریدونکناریهای مهاجر


پيام هاي ديگران () | ۱۳ بهمن ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته