خزرنومه

گردهمایی جمعی دیگر از فریدونکناریهای مقیم مرکز در حمایت از دکتر قلی پور

گردهمایی جمعی دیگر از فریدونکناریهای مقیم مرکز در حمایت از دکتر قلی پور عصر چهارشنبه یازدهم بهمن ماه برگزار شد. در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع انتخابات در حوزۀ انتخابیه بابلسر و فریدونکنار، حاضران به ارائه نقطه نظرهای خود پرداختند.

در این جلسه دکتر قلی پور طی سخنانی توجه به منافع منطقه ای را با اهمیت دانست و گفت: آنچه که دغدغه مردم و مسئولین شهری و خود اینجانب است موضوع حضور یا عدم حضور شخص بنده در مجلس نیست بلکه آنچه مهم است منافع منطقه ای و در سطحی بزرگتر منافع کشوری است که دستیابی به آن نیازمند یک حرکت جمعی است.

ایشان با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی خود در حوزۀ انتخابیه بابلسر و فریدونکنار اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 200 نفر از افراد و طیف های مختلف در منطقه مشغول فعالیت می باشند و این عزم مردمی و خودجوش در 40 روز باقیمانده تا انتخابات می بایست افزایش یابد.

دکتر قلی پور در پایان با اشاره به نظرسنجی های صورت گرفته در منطقه گفت: در انتخابات این دوره مجلس؛ مردم به دنبال گزینه ای متفاوت از گذشته خواهند بود.  


پيام هاي ديگران () | ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته