خزرنومه

افزایش اقبال عمومی نسبت به دکتر قلی پور

خبرهای رسیده از حوزۀ انتخابیه بابلسر و فریدونکنار حاکیست با توجه به افزایش اقبال عمومی نسبت به دکتر قلی پور و رشد چشمگیر گرایش به ایشان در تمامی شهر ها و روستاهای این حوزه، برخی از کاندیداها درصدد کنارگیری به نفع دکتر قلی پور می باشند.

در این ارتباط حتی شنیده می شود که عدم تایید صلاحیت آقای موسوی از سوی هیات های اجرایی موجب شده است تا طرفداران ایشان که این موضوع را بی ارتباط با سیاستهای پشت پرده مقداد نجف نژاد دیگر کاندیدای این حوزه نمی دانند، درصورت عدم احراز صلاحیت آقای موسوی؛ به طیف طرفداران دکتر قلی پور بپیوندند.

از سوی دیگر از اردوگاه مقداد نجف نژاد خبر می رسد طرفداران ایشان که نگران از بی اعتمادی مردم نسبت به کاندیدای خود و عدم اخذ آراء مناسب بودند، از رد صلاحیت آقای موسوی به عنوان یکی از رقبای بابلسری و حضور دکتر روحی به عنوان رقیبی دیگر از منطقه فریدونکنار که موجب جلوگیری از وحدت آراء مردم این منطقه می گردد، به شدت استقبال کرده و این اتفاقات را فرصتی درخور برای خود می دانند.

«لحظه به لحظه با خبرهای حوزۀ انتخابیه بابلسر و فریدونکنار» با ما همراه باشید.


پيام هاي ديگران () | ٩ بهمن ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته