خزرنومه

مجمع فریدونکناریهای مرکز و شهرستان شدن فریدونکنار

همچنانکه مستحضرید مردم عزیز فریدونکنار به آرزوی دیرینه و به حق خود که همانا ارتقاء بخش به شهرستان بود دست یافتند. اتفاقی بسیار فرخنده که دستیابی به آن را می بایست به نام کلیه عزیزان و همشهریانی نوشت که برای تحقق این مهم، از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند.

یکی از این فعالان؛ مجمع فریدونکناریهای مقیم مرکز بود که (این مجمع از شورای مرکزی برجسته ای برخوردار بوده و افرادی همچون حاج ولی اله نانوا کناری، دکتر قلی پور، دکتر براری، استاد شعبان آزادی کناری، آقای ابراهیم صادقی فر و ... در آن عضویت دارند) جهت به ثمر رسیدن خواسته تاریخی مردم منطقه درخصوص ارتقاء یافتن به شهرستان همتی خالصانه را صرف نمود و نهایتاً این همدلی به بار نشست.

اما آنچه که تعجب دوستداران و دلسوزان شهر را برانگیخت، ثبت این تلاش همگانی به نام یک نفر است که به واقع عملی بسیار غیرمنصفانه محسوب می گردد. چرا که در راستای رسیدن به اهداف شخصی و حزبی، زحمات سایر عزیزان را نادیده انگاشتن عملی است که به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. 

لذا نگارنده به نوبۀ خود از همۀ کسانیکه در جهت سرافرازی و رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، علمی و اقتصادی این خطۀ مبارک همت می گمارند، سپاسگذاری می نماید. به امید فردایی بهتر.


پيام هاي ديگران () | ۱ بهمن ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته