خزرنومه

شنیده های انتخاباتی از حوزه انتخابیه فریدونکنار و بابلسر

* شنیده شده دکتر روحی از مدتها پیش تصمیم به نیامدن در صحنه انتخابات داشته و در کلیه نشستهای رسمی و غیررسمی خود نیز از علاقه خود به ادامۀ فعالیت در حوزه های عملیاتی همچون موسسه آموزشی و تحقیقاتی وزارت دفاع خبر داده بود.

*  شنیده ها حاکیست دکتر روحی به تاکید و تکلیف حزب رایحه خوش خدمت(حزب حامی دولت) مجاب به ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم گردیده است. چرا که در فرضیات این حزب دکتر قلی پور فردی مستقل و متمایل به گرایشات اصلاح طلبانه بوده و مقداد نجف نژاد نیز که به عنوان نماینده اصول گرایان شرکت کرده است با توجه به سوابق عملکردی گذشته، فاقد پایگاه مردمی و در واقع فردی است که احتمال پیروزی برای او وجود ندارد، لذا با حمایت از دکتر روحی درصدد کسب یک کرسی دیگر از مجلس می باشند.

*  طبق شنیده ها گروهی از بزرگان و مسئولان شهری منطقه درصددند تا در نشستی با دکتر روحی که احتمالاً در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد ایشان را متقاعد نمایند تا از حضور در انتخابات انصراف دهد تا زمینه برای اتحاد، همبستگی و یکدلی مردم منطقه در انتخابات مجلس هشتم فراهم گردد.

*   براساس شنیده ها مقداد نجف نژاد و طرفداران ایشان از حضور دکتر روحی استقبال نموده و این حضور را برگ برندۀ خود در انتخابات آتی می دانند.

*  شنیده ها حاکیست اقبال عمومی نسبت به آقای دکتر قلی پور روز به روز رو به افزایش بوده و براساس آخرین نظرسنجی ها در منطقه ایشان از وضعیت مناسب تری نسبت به سایر رقباء برخوردار است.  


پيام هاي ديگران () | ٢٦ دی ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته