خزرنومه

رهاورد سفر فريدونکنار

سلام دوستان

این هفته جای شما خالی رفتیم ولایت. این عکسها هم رهاورد سفر ماست به فریدونکنار که با دوربین تلفن همراه گرفتم.