خزرنومه

سرمايه اجتماعي و عوامل زوال آن

سخنراني دكتر قلي پور در خصوص سرمايه اجتماعي

مقاله برگزيده با موضوع سخنرانی:سرمايه اجتماعي و عوامل زوال آن

محل سخنراني: سالن همايش هاي دانشكده علوم انساني دانشگاه مازندران به تاریخ ۲۶ آذرماه ۸۶

به نقل از وب لاگ اخبار فریدونکنار:از دیرباز موضوع توسعه جوامع و کشورها یکی از دغدغه های جدی دانشمندان و سیاستمداران بوده است . به منظور دستیابی به توسعه ، در اختیار داشتن سرمایه ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد . در گذشته باور عمومی بر این بوده است که مدیریت توسعه ، نیازمند سرمایه فیزیکی ( مادی ) و انسانی می باشد . در این راستا تلاش گسترده ای شده است تا این دو نوع سرمایه در جوامع رشد نماید و استفاده بهینه از آن حداکثر گردد .

اهمیت سرمایه فیزیکی و انسانی بر کسی پوشیده نیست . سرمایه فیزیکی و انسانی ضرورت حتمی برای دست یابی به رشد و توسعه خواهد بود . به ویژه بدون انسان های کارآمد ، امکان انجام کارهای مهم میسر نخواهد شد . پول و ابزار فیزیکی ( سرمایه فیزیکی ) نیز عامل مهمی در جهت به گردش  در آوردن موتور توسعه خواهد بود . کشورهای غربی با استفاده از این امکان ، توانسته اند به رفاه نسبی و رشد در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دست یابند .


پيام هاي ديگران () | ٢٩ آذر ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته