خزرنومه

ارتباط آب و هوا و رفتار اجتماعی مردم منطقه

امروزه همزمان با گسترش کلیه سطوح زندگی بشری، علوم مختلف مرتبط با زندگی اجتماعی نیز با توسعه همراه بوده است به گونه ای که توجه به کلیه زوایای زندگی بشری از جمله جزیی ترین شرایط محیطی و اجتماعی انسانها در دستور کار محققان قرار گرفته است.

یکی از موضوعات مورد توجه، ارتباط بین آب و هوا و رفتار اجتماعی مردم است که در این مقال به این موضوع از دید منطقه ای می نگریم.

همۀ ما در خطۀ همیشه سبز شمال زندگی کرده ایم. هوای ابری و بارانی و بارانی و بارانی. گذشته از نعمات غیر قابل انکار این موهبت الهی که بر هیچکس پوشیده نیست، آیا هیچگاه از خود پرسیده اید که آیا هوای در

اغلب اوقات ابری و گرفته و بارانی منطقه موجب ایجاد روحیه ای سرد و توام با افسردگی در مردم منطقه می

شود یا خیر و آیا اساساً ارتباطی وجود دارد؟

تحقیقات نشان داده است که میزان افسردگی و حتی خودکشی در کشوری همچون انگلستان بیشتر از سایر کشورهای اروپایی و در کشورهای اروپایی بیشتر از امریکاست.

از نقطه نظر روانشناسی نیز این موضوع که انسان در هوای آفتابی بیش از هوای بارانی احساس راحتی می کند به اثبات رسیده است.

با این اوصاف آیا به راستی راهکاری برای شاد کردن و شادتر زیستن مردم منطقه وجود ندارد؟!

شما چه عقیده ای دارید؟


پيام هاي ديگران () | ۱۱ آذر ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته