خزرنومه

80 درصد نانوایان فریدونکناری از جوش شیرین استفاده می‌کنند

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونکنار گفت: با وجود سیاست‌های بهداشتی دولت در بخش آرد و نان، 80 درصد از نانوایی‌های فریدونکنار از جوش شیرین استفاده می‌کنند.‌

علی رحمانی امروز در گفتگو با فارس اظهار داشت: کمتر از 20 درصد نانوایی‌های کشور از جوش شیرین استفاده می‌کنند و این در حالی ا‌ست که فقط 20 درصد از نانوایی‌های فریدونکنار از جوش شیرین استفاده نمی‌کنند.
رحمانی با اشاره به اینکه نانوایان به‌منظور سهولت در کار خود از جوش شیرین استفاده می‌کنند، تصریح کرد: عوارض گوارشی و خونریزی‌های گوارشی از مهم‌ترین مشکلات استفاده از جوش شیرین تلقی می‌شود.
وی فرسوده بودن بافت واحدهای نانوایی در شهرستان را از مهمترین مشکلات در این بخش دانست و افزود: در سال 88 بحث بهداشت در نانوایی‌های منطقه را به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهیم کرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار اظهار داشت: در بازدیدها و بازرسی‌های به‌ عمل آمده از واحدهای خبازی در سطح منطقه میزان قابل توجهی جوش شیرین کشف و ضبط شد.
وی خاطر نشان کرد: در بازرسی‌های به ‌عمل آمده از واحدهای پذیرایی، رستوران‌ها و هتل‌های شهرستان نیز بیش از 280 کیلوگرم نمک‌های صنعتی کشف شد که با بازدیدهای مکرر، آموزش، تذکر و جمع‌آوری جوش شیرین‌ها و نمک‌های صنعتی که مصارف غیر از خوردنی به‌ ویژه برای انسان‌ها دارند و در مرحله آخر گزارش به مقامات بالا دست و اعمال قانون در جهت بهبود این شاخص‌ها حرکت می‌کنیم.
رحمانی در پایان، حرکت در چارچوب برنامه‌ی راهبردی تدوین شده از سوی مرکز بهداشت و درمان استان که با 16 هدف از جمله بهبود دفع غیر بهداشتی زباله و ارتقاء خدمات سلامت شهری را از اساسی‌ترین سیاست‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونکنار توصیف کرد.


پيام هاي ديگران () | ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته