خزرنومه

تور خالی صيادان فريدونکناری و افزايش قيمت انواع ماهی

تورهاي خالي صیادان و کاهش عرضه ماهی به همراه روند روبه رشد تقاضا افزايش قيمت انواع ماهي در بازار فریدونکنار را درپي داشته است.

براساس خبرهای رسیده در حالي كه در اوايل فصل صيد ماهي دريايي كفال هستيم اما قيمت اين نوع ماهي به دليل صيد كم و تقاضاي زياد بسيار بالا ست.

چهارهزار صياد مازندراني در قالب ‪ ۵۳‬شركت تعاوني، كار صيد ماهيان استخواني را از نوزدهم مهرماه سال جاري در درياي خزر آغاز كرده‌اند.

هم اكنون ماهي كفال با وزن ‪ ۳۰۰‬گرم ،‪ ۲۸‬هزار ريال و ‪ ۸۰۰‬تا يك كيلو و ‪ ۲۰۰‬گرم ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬هزار ريال است.

همچنين ماهي كفال با وزن يك كيلو و ‪ ۸۰۰‬گرم تا دو كيلو ‪۷۰‬هزار ريال به فروش مي‌رسد.

 از آنجاييكه در ابتداي فصل صيد ماهيان استخواني معمولا ماهي "سفيد" بسيار كم و با وزن پايين صيد مي‌شود قيمت اين نوع ماهي دريايي با وزن ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬گرم ، ‪ ۲۰‬هزار ريال است.

به دليل كاهش صيد ماهيان دريايي قيمت ماهيان پرورشي دراستان نيز افزايش يافت.

قيمت انواع ماهيان "كپور" ، "سفيد" و "فيتوفاك" پرورشي با وزن ‪ ۹۰۰‬گرم تا بيش از يك كيلوگرم به ترتيب ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬هزار ريال ، ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬و شش تا ‪۱۲‬ هزار ريال است.

در حالي كه پارسال در يك ماهه اول آغاز صيد،ماهيان استخواني با وزن ‪۹۰۰‬ گرم تا بيش از يك كيلوگرم ‪ ۲۵‬هزار تا ‪ ۳۵‬هزار ريال بود.

به طور كلي امسال در قيمت انواع ماهيان دريايي و پرورشي به نسبت سال گذشته افزايش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدي را شاهد هستيم.

همچنين پارسال دراين زمان ماهي پرورشي از نوع " فيتوفاك " با وزن افزون بر يك كيلوگرم هشت تا ‪ ۹‬هزار ريال بوده است.

طبق گفته برخی ماهی فروشان كاهش صيد و افزايش تقاضا براي خريد ماهي موجب افزايش قيمت شده است.  به نظر مي‌رسد صيد ماهيان دريايي نسبت به‌سال قبل بسيار كاهش يافته و در نتيجه قيمت آن نيز افزايش يافته است.


پيام هاي ديگران () | ۳٠ آبان ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته