خزرنومه

نخستین کشتی تجاری در بندر فریدونکنار پهلو گرفت

نخستین کشتی تجاری در بندر خصوصی فریدونکنار بعد از استقرار گمرک پهلو گرفت.

به گزارش مهر استقرار گمرک از مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران بود و کشتی تجاری که از بندر آستاراخان با دو هزار و ۶٠٠ تن بار غلات حرکت کرده بود در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری مجدد شد.

پهلوگیری زود هنگام محموله های سوختی کشور ترکمنستان برای ترانزیت در داخل کشور نیز بزودی انجام خواهد شد. شرکت راهبران بندر فریدونکنار که سرمایه گذار خصوصی این بندر است، بنا به تعهدات، احداث سیلو و آماده سازی محوطه بندر را به زودی اجرایی خواهد کرد.

بندر چند منظوره فریدونکنار دارای سه اسکله پهلوگیری کشتی های پنج هزار تنی است و نخستین بندر در کشور است که در راستای اجرایی شدن اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است.


پيام هاي ديگران () | ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته