خزرنومه

چه می کنه این پرسپولیس

سلام دوستان خوبم

آقا برد دیروز پرسپولیس خیلی حال داد. این پیروزی دلچسب را به همۀ پرسپولیسیها تبریک می گم. به امید قهرمانی.