خزرنومه

سهم شهرستان فریدونکنار از مصوبات سفر استانی!!!

دومین دور سفرهای استانی رئیس جمهور به استان مازندران هم انجام شد و ما همچنان در حسرت تصویب یک طرح مناسب و درخور با توجه به شرایط شهرستان فریدونکنار ماندیم.

با وجود تصویب 200 طرح در جهت توسعه استان باز هم شاهدیم که شهرستان فریدونکنار با وجود نیازهای مالی اساسی در حوزه های کشاورزی، صنعت توریسم و گردشگری، اشتغال و ... همچنان از مصوبات مطلوب بی بهره مانده است و گویی مردم خونگرم این دیار می بایست در حسرت تحولات اساسی باقی بمانند.

در این میان آنچه ذهن نویسنده را به خود مشغول نموده این است که آیا عدم توجه به نیازهای ضروری منطقه که در نگاهی ملی علاوه بر این شهرستان، کشور را نیز منتفع می نماید، بدلیل عدم نیازسنجی مناسب دولتمردان اتفاق می افتد و یا مسئولین شهری در انعکاس مشکلات و ضرورتهای منطقه تلاش درخوری را صورت نمی دهند.

آیا به راستی در شرایطی که با حضور هیات دولت فرصت مغتنم پیشنهاد تهیه و تصویب طرحهایی همچون  توسعه صنعت گردشگری که به طبع آن شرایط خروج شهرستان فریدونکنار از بن بست های اشتغال میسر گردد، وجود نداشته است. حال این موضوع وقتی قابل تامل تر است که بدانیم طرحهای مهم ملی و منطقه ای چون بندر فریدونکنار با وجود هزینه های انجام گرفته تا به حال؛ همچنان بدون توجه جدی است.

آیا مصوباتی همچون افزایش پستهای سازمانی در گمرک و ادارۀ مالیات می تواند دردی از منطقه دوا نماید، در حالیکه با نگاهی گذرا به مصوبات سایر مناطق استان موضوع بی مهری و کم توجهی به شهرستان فریدونکنار بیشتر نمود می یابد.

هرچند نویسنده بر این عقیده است که تنها انتقاد از اتفاقات روی داده نمی تواند گره از مشکلی بگشاید و هنر در ارائه پیشنهادی سازنده همراه با انتقادی کارگشاست اما چه کنیم که تنها گوشزد نمودن برخی مسائل، موضوعی است که در حال حاضر از دست این حقیر ساخته است.   


پيام هاي ديگران () | ٢٥ آبان ۱۳۸٧ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته