خزرنومه

اندرحکایت بازدید از شهرستانهای استان مازندران(مطالعه موردی:فریدونکنار)!

در دومین دور از سفرهای استانی رئیس جمهور، ایشان و کابینه محترم جهت پیگیری مصوبات سفر اول هیات دولت در استان مازندران و همچنین دیدارهای مردمی عازم این استان سرسبز گردیدند.

نکته حائز توجه در این بین حضور نمایندگان رئیس جمهور و اعضاء کابینه ایشان در شهرستانهای این استان است که سهم شهرستان فریدونکنار از این بازدیدهای مردمی و آشنایی با مشکلات منطقه، حضور آقای دهقان رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در این شهر است.

با نگاهی اجمالی به وضعیت شهرستان فریدونکنار و توجه به شرایط امروز آن، دغدغه های این شهر ساحلی به آسانی قابل شناسایی و بازیابی است. عدم توجه به ویژگیهای توریستی منطقه، عدم بهره برداری مناسب از سواحل بکر این شهرستان و بیکاری فزاینده که منجر به افزایش میزان انحراف در جوانان منطقه گردیده، مسائلی است که بر هیچیک از مسئولین و مردم این شهرستان پوشیده نبوده و توجه جدی برای رفع آنها می تواند زمینه های توسعه در کلیه ابعاد را به دنبال داشته باشد.

با وجود معضلات برشمرده شده و فرصت مناسب پیش رو جهت بازگویی و یافتن راههایی برای مواجه با آن، بازدید رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرستان فریدونکنار موضوعی است که دانش قلیل بنده از تحلیل آن عاجز است.

این درحالیست که در هیات همراه رئیس جمهور آقایان جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشته و به ترتیب از شهرستانهای آمل و رامسر بازدید به عمل خواهند آورد.

نتیجه اخلاقی!!!!

لطفاً ما را در یافتن دلیل انتخاب آقای دهقان رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای بازدید از شهرستان فریدونکنار با انتخاب یکی از گزینه های ذیل یاری فرمائید:

1)  بازدید از مزار شهدا فریدونکنار و رفع مشکلات احتمالی شهدای عزیز(توجه: این موضوع در ذات ما ایرانیهاست که به افراد از دست رفته بیشتر و بهتر از زندگان عزت و احترام می کنیم و این بنده خدا هم طبق همین سنت اینکارو می کنه!)

2)  گفتگو در باب منزلت شهیدان با مردم فریدونکنار(توجه: بدلیل عدم آشنایی مردم منطقه با مفهوم شهید و شهادت، توضیحاتی در این زمینه ضروری به نظر می رسه!)

3)  اطلاع یافتن از تعداد دقیق شهداء و مفقودالاثرهای شهرستان فریدونکنار(توجه: به نظر می رسه آمار موجود چندان دقیق و واقعی نبوده و این موضوع برنامه ریزان دولت را جهت برنامه ریزی مناسب برای منطقه با چالش جدی مواجه ساخته!)

4)   همۀ گزینه های فوق به همراه تمامی گزینه هایی که به ذهن خوانندگان محترم میرسه!!!

 

 

 

 

 

 

 

 


پيام هاي ديگران () | ٢٢ آبان ۱۳۸٧ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته