خزرنومه

جای خالی کشتی گیران فریدونکناری در مسابقات کشتی لوچوی مازندران

بهروز مهدی نژاد سرپهلوانی کشتی سنتی لوچوی مازندران جام ذوالفقار را از آن خود کرد.

به گزارش ایسنا دراین مسابقات که در سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری برگزار شد درمرحله نیمه نهایی و در وزن 50 تا 60 کیلوگرم جابر فکوری از جویبار ، سید مظاهر ابوطالبی را شکست داد و ولی ا... بهروز سراجی مقابل جابر محمدی از جویبار مغلوب شد. در فینال این وزن نیز جابر فکوری از جویبار همشهری خود جابر محمدی را شکست داد و مقام اول را از آن خود کرد.

در وزن 60 تا 70 کیلوگرم نورالدین رجبی از آمل ، محمود صباغی از ساری را مغلوب کرد و هادی فرحزاد از بهنمیر مقابل احد گرجی از نور مغلوب شد.
در فینال این وزن نیز نورالدین رجبی از آمل احد گرجی از نور را مغلوب کرد و قهرمان شد.

در وزن 70 تا 80 کیلوگرم بهروز فلاح از ساری موسی حسین زاده از جویبار را مغلوب کرد و حسین شریفی از جویبار مقابل علیرضا امینی از آمل به برتری دست یافت.
در مسابقه فینال نیز حسین شریفی از جویبار بهروز فلاح از ساری را مغلوب کرد و گردن آویز طلا را از آن خود کرد.

در وزن 80 تا 90 کیلوگرم علی اصغر ابراهیمی از ساری آرش اسدیان از نور را مغلوب کرد و علی کریمی از بابل مقابل همشهری خود ابراهیم اوصیا شکست خورد.
در فینال این وزن نیز ابراهیم اوصیا از بابل علی اصغر ابراهیمی از ساری را شکست داد و قهرمان شد.

در وزن 120 کیلوگرم نیزمصطفی محمودجانلو از ساری مقابل همشهری خود شاهرخ صداقتی زاده سرپهلوان دوره قبل مغلوب شد و بهروز مهدی نژاد از بهنمیر روح ا... حق شناس از آمل را مغلوب کرد.
در مسابقه فینال نیز بهروز مهدی نژاد از بهنمیرعلی رغم حرف و حدیث های فراوان در بحث داوری قاطعانه شاهرخ صداقتی زاده از ساری را مغلوب و سرپهلوانی کشتی سنتی لوچوی مازندران را از آن خود کرد.

 به نفرات برتر هر وزن بجز مدال و حکم قهرمانی یک راس گوسفند و به سرپهلوان این دوره از مسابقات نیز بجز مدال و حکم قهرمانی یک غلاف شمشیر ذوالفقار و یک راس گوساله اهدا شد.

در گذشته ای نه چندان دور کشتی گیران فریدونکناری نیز پای ثابت مسابقات نهایی بودند حال چه بر سر کشتی و به طور کلی ورزش این شهرستان آمده باید در این خصوص بحث و تبادل نظر نمود؟!


پيام هاي ديگران () | ۱٤ مهر ۱۳۸٧ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته