خزرنومه

ز کوی یار می آ ید نسیم باد نوروزی

 

سایه حق سلام عشق سعادت روح سلامت تن سرمستی بهار سکوت دعا سرور جاودانه
این است هفت سین آریایی نوروز مبارک

سلامتی سعادت سیادت سرور سروری سبزی سرزندگی هفت سین سفره زندگیتان باشد.
نوروزتان مبارک

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما آن هم شب عید تقدیم تو باد

مثل ماهی زنده مثل سبزه زیبا مثل سمنو شیرین مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ و مثل سکه با ارزش باشید سال نو مبارک

 سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
                                  ******** سال نو مبارک ********

 

 


پيام هاي ديگران () | ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته